Velkommen til våre nye nettsider

Det var virkelig på tide med en ny nettside for klubben vår. Vi håper du blir fornøyd med denne nye og mer oversiktlige siden.